Monthly archives: August, 2017

bestuurswijziging

De algemene vergadering van 19/05/2017 heeft het ontslag aanvaard van de heer Daniels Victor als bestuurder en de heer Hamonts Leon als voorzitter. Als voorzitter werd de heer Liebens Jan verkozen. De heer Hamonts Leon werd unaniem als Erevoorzitter gekozen. Hierbij ook onze dank voor de jarenlange inzet van Leon.