Gele verbondskaartjes VSK

De mensen van SVL VZW die aangesloten zijn bij KVBSV leopoldsburg zullen hun kaartje ontvangen bij hun eerste bezoek in 2018. Vergeet geen kopie SSL of kopie jachtverlof of een origineel uittreksel strafwetboek 596.1 ! Schutters die hun kaartje per post willen ontvangen, gelieve dit door te geven op dit e-mail adres of op svlgust@telenet.be

WINTERSTOP

De schietstand in leopoldsburg zal gesloten zijn op23 en 24 december En op 30 en 31 december. Ons nieuw schietjaar begint dus op 6 januari 2018. Wegens drijfjacht zal de schietstand gesloten zijn op 13 januari.

Provinciale kampioenschappen

DE SCHUTTERS DIE WILLEN DEELNEMEN AAN DE PK’S LIMBURG MOETEN ZICH INSCHRIJVEN VOOR 25 DECEMBER EN OF ZE WENSEN DEEL TE NEMEN AAN HET VLAAMS KAMPIOENSCHAP EN HET NATIONAAL KAMPIOENSCHAP

bestuurswijziging

De algemene vergadering van 19/05/2017 heeft het ontslag aanvaard van de heer Daniels Victor als bestuurder en de heer Hamonts Leon als voorzitter. Als voorzitter werd de heer Liebens Jan verkozen. De heer Hamonts Leon werd unaniem als Erevoorzitter gekozen. Hierbij ook onze dank voor de jarenlange inzet van Leon.